Search

אנודות

אנודות בטוהר גבוה ממלאות תפקיד מפתח בשמירה על האיכות והיעילות של תהליך הציפוי האלקטרוליטי.

אנודות הן מקור יוני המתכת בתמיסת הציפוי וממלאות תפקיד מכריע בהבטחת ציפוי מדויק לכל סוגי המשטחים. אנודות בטוהר גבוה מקלות קבלת תוצאות ציפוי יוצאות דופן, שכן הן תורמות לטוהר, לעקביות ולעמידות של פריטים שעברו תהליך ציפוי אלקטרוליטי. בחירת חומר האנודה תלויה בתהליך הציפוי הספציפי, במתכת שיש לצפות, ובאיכות והביצועים הרצויה של הפריטים המצופים.

היתרונות של אנודות בטוהר גבוה:

טוהר: ממזערות את הסיכוי לחדירת מזהמים לתמיסת הציפוי, וכתוצאה מכך מתקבלים ציפויים טהורים.
עקביות: מקיימות שחרור יוני מתכת אחיד המבטיח ציפוי אחיד למצע.
אריכות ימים: מאפשרות קשיחות מוגברת ועמידות בפני קורוזיה.

המוצרים שלנו:

Graphite Anodes Lead Anodes
Platinum Anodes Pt/Ti Anodes
Rhodium Anodes Silver Anodes/ Fine Silver 99.99% Grains
Titanium Anodes  

תעשיות ויישומים:

  • מתכות יקרות ומוצרי אלקטרוניקה אותם מצפים תוך שימוש באנודות פלטינה נהנים מעמידות גבוהה בפני קורוזיה.
  • תהליכי ציפוי תכשיטים וכלי אומנות דקורטיביים נעזרים באנודות רודיום לשימירה על חוסן ועמידות. 
  • תהליכי ציפוי אלקטרוליטיים נעזרים בגרפיט רב-תכליתי מוליך (ציפוי כרום, ניקל, נחושת ועוד). 
  • תהליכי ציפוי אלקטרוליטי, טיפול במים ותהליכים תעשייתיים משתמשים באנודות טיטניום מגוונות.
  • תהליכי ציפוי מיוחדים נעזרים באנודות עופרת אשר עמידות בפני קורוזיה ומציעות אמינות לטווח ארוך.

 

הולנד מורן מתמחה באספקת אנודות בטוהר גבוה המותאמות לדרישות האלקטרוניקה הספציפיות שלך. האנודות שלנו עומדות בתקני טוהר מחמירים, והמוצרים האיכותיים שלנו מבטיחים ביצועים משופרים עבור כל היישומים שלך.

אנודות מוצרים לציפוי בנידוף ואלקטרוליטית