Search

הגנה קטודית אקטיבית

הגנה קטודית אקטיבית היא פסגת הטכנולוגיה במניעת קורוזיה, ומציעה גישה פרואקטיבית ומדויקת לשמירה על תשתיות ונכסים חיוניים מפני סכנותיה. 

שלא כמו שיטות הגנה פסיביות, כגון אנודות הקרבה, הגנה קתודית אקטיבית מנהלת ושולטת באופן אקטיבי בתהליכים האלקטרוכימיים, ומבטיחה הגנה אמינה וארוכת טווח מפני קורוזיה. הגנה קתודית אקטיבית מסתמכת על מתקן זרם מאולץ כדי לווסת את התגובות האלקטרוכימיות המובילות לקורוזיה. בשיטה זו, מקור כוח משמש כדי לספק זרם חשמלי מבוקר למבנה המתכת הדורש הגנה. זרם זה נוגד את התגובות הקורוזיביות, ומנטרל למעשה את איום החלודה והשחיקה. לשיטה זו כמה יתרונות:

 • שליטה מדויקת בתהליך ההגנה, המבטיחה הגנה אופטימלית מפני קורוזיה ומותאמת למבנים ולתנאים ספציפיים.
 • הארכת חיי מוצרים, הפחתת הצורך בהחלפת חלקים ומיעוט עבודות תחזוקה יקרות.
 • חיסכון משמעותי לאורך זמן כתוצאה מיעילות גבוהה במניעת קורוזיה. 

 

המוצרים שלנו:

אנודות ומערכות לזרם מאולץ לצורך הגנה קתודית אקטיבית בצורות שונות ועל בסיס חומרים שונים:

 • אנודות להגנה קטודית בזרם מאולץ
 • סרט אבץ להגנה קטודית בזרם מאולץ
 • אנודה MMO צינורית
 • אנודות גרפיט

 

אלקטרודות מדידה וייחוס:

 • אלקטרודת יחוס כסף/כסף כלוריד (Ag/AgCl) 
 • אלקטרודת אבץ
 • רוטניום אוקסיד
 • תערובת תחמוצת מתכות (MMO)
 • אלקטרודת נחושת/נחושת סולפאט (Cu/CuSO4)
 • טיטניום מצופה פלטינה Pt/Ti

 

תעשיות ויישומים:

הגנה על צנרת: הגנה קתודית אקטיבית משמשת לשמירה על צינורות, ומבטיחה שלמות ואריכות ימים של רשתות חיוניות להובלת חשמל. בתעשיית הנפט והגז, צינורות מצוידים במערכות זרם מאולץ למניעת קורוזיה ולשמירה על זרימת חומרי הגלם.

הגנה על מכלי אחסון: מכלי אחסון המכילים נוזלים כגון מים, כימיקלים או מוצרים מתעשיית הנפט רגישים לפגעי קורוזיה. הגנה אקטיבית מבטיחה את עמידותם וממזערת סיכונים סביבתיים. לדוגמה, מכלי אגירת מים עירוניים מוגנים על ידי מערכות זרם מאולץ למניעת חלודה וזיהומים.

מבנים ימיים: סביבות ימיות קשות הופכות ספינות, רציפים ומבנים ימיים לרגישים לקורוזיה. הגנה קתודית אקטיבית היא חיונית עבור כלי שיט ופלטפורמות ימיות. לדוגמה, בתעשייה הימית, מותקנות מערכות הגנה אקטיביות על דופנות הספינות למניעת קורוזיה ולשמירה על השלמות המבנית שלהן.

תחזוקת גשרים: שלמות מבנית של גשרים היא קריטית לבטיחות הציבור. מערכות הגנה אקטיביות משמשות לשמירה על רכיבי הפלדה של גשרים ולהבטחת הישארותם בטוחים ואמינים. לדוגמה, בגשרים תלויים גדולים נעשה שימוש בהגנה קתודית אקטיבית כדי למתן את ההשפעות של חשיפה למים מלוחים. 

נכסי תשתית: נכסי תשתית חיוניים כמו מתקני טיפול בשפכים, תחנות חשמל ומגדלי תקשורת מסתמכים על הגנה קתודית אקטיבית כדי למנוע קורוזיה ולהאריך את משך חיי הפעילות שלהם. לדוגמה, ניתן להגן על יסודות של מגדל תקשורת באמצעות מערכות זרם מאולץ שישמרו עליהם מפני קורוזיה הנגרמת מלחות תת-קרקעית.

הולנד מורן מתמחה בתכנון ויישום פתרונות הגנה קתודיים אקטיביים מתקדמים המותאמים לדרישות הספציפיות שלך. צוות המומחים והחומרים האיכותיים שלנו יבטיחו שהמוצרים שלך יהיו מוגנים מפני קורוזיה, ויספקו אמינות לאורך זמן במחיר משתלם.

פתרונות להגנה קטודית אקטיבית