Search

מלחים וכימיקלים

מלחים וכימיקלים מקבוצת הפלטינה משמשים כזרזים קריטיים ביישום תהליכים כימיים ופטרוכימיים, בפרמה (תעשיית התרופות) ובכימיקלים עדינים. 

מוצרי מלחים וכימיקלים מקבוצת הפלטינה:

 • זהב – Gold Potassium Cyanide
 • כסף חנקתי – Silver Nitrate – AgNO
 • פלטינה –HYDROGEN HEXACHLOROPLATINATE(IV) HYDRATE H2PtCl6.xH2O
 • פלדיום כלוריד – Palladium Chloride – PdCl
 • כסף ציאניד – Silver Cyanide – AgCN 
 • אוסמיום – Osmium Tetroxide – OsO
 • אירידיום – HYDROGEN HEXACHLOROIRIDATE(IV) HEXAHYDRATE – H2IrCl6.6H2O
 • רותניום – Ruthenium Chloride – RuCl

 

מלחים וכימיקלים מקבוצת הפלטינה הם תרכובות המופקות מפלטינה, פלדיום, רודיום, רותניום, אירידיום ואוסמיום. מלחים אלו משמשים כזרזים קריטיים בתהליכים כימיים. הם בעלי תכונות קטליטיות ייחודיות, מאיצים תגובות ומאפשרים ייצור של תרכובות יקרות ערך ביעילות. תפקידם בקטליזה (catalysis) מאפשר את קיומם של תהליכים כימיים נקיים ובני קיימה, ומפחית את ההשפעה הסביבתית. כמו כן, מלחי PGM חיוניים ביישומי מעבדה שונים ותורמים למחקר ופיתוח מתקדמים. התעמק ביתרונות של מלחי PGM, ביכולת הקטליטית שלהם ובתפקידם בקידום מאמצים מדעיים. גלה אפשרויות חדשות עבור הפרויקטים והתהליכים שלך עם הייחודיות של מלחי PGM.

המלחים מתאימים ליישומים הבאים:

קטליזה הומוגנית ציפויים
תאי דלק מראות
תרופות קבלים
מיקרואלקטרוניקה אלקטרואופטיקה

 


  הולנד מורן מציעה את המלחים והכימיקלים האיכותיים ביותר מקבוצת הפלטינה כדי להבטיח שהייצור שלך יהיה מתמשך ועקבי. אנו מחזיקים במלאי מגוון רחב של מוצרים. אם בכל זאת אין לנו במלאי את המוצר הספציפי הנדרש, אנו ממשיכים להציע מחירים תחרותיים ואספקה מהירה. 

  מלחים וכימיקלים מקבוצת הפלטינה