Search

קטליזטורים

קטליזטורים על בסיס קבוצת הפלטינה

קטליזטורים על בסיס קבוצת הפלטינה מתוכננים בקפידה כדי לעמוד בדרישות התובעניות של תהליכים קטליטיים. הם זמינים בצורות שונות, כולל אבקות, גרגירים וחומרים מבניים.

המוצרים שלנו:

  • קטליזטורים הטרוגניים : Pd/Alumina, Pt/Carbon, Pd/Carbon, Ru/Carbon
  • קטליזטורים הומוגניים (קומפלקסים שונים)

 

קטליזטורים על בסיס קבוצת הפלטינה (PGM) זמינים בתצורות ורמות טוהר שונות. הם נמצאים בחזית הטכנולוגיה הקטליטית, ממלאים תפקיד קריטי בתעשיות רכב, פטרוכימיה והגנת הסביבה, ומאפשרים המרה יעילה של חומרי גלם למוצרים בעלי ערך.

תעשיות ויישומים:

תעשיית הרכב: לזרזי PGM תפקיד מכריע בהפחתת פליטות מזיקות מכלי רכב, והם תורמים לאוויר נקי יותר ולעמידה בתקנות סביבתיות.

תעשיית הפטרוכימיה: מקדמים טרנספורמציות כימיות יעילות ומאפשרים ייצור של כימיקלים ודלקים חיוניים.

יישום סביבתי: מסייעים לטיהור אוויר ומים על ידי הסרת מזהמים. הזרזים מהווים כוח מניע מאחורי טכנולוגיות בנות קיימה התומכות במאמצים לצמצם את טביעת הרגל הסביבתית של תהליכים שונים.

התעמק במגוון זרזי ה-PGM שלנו וגלה כיצד הם יכולים לייעל את התגובות הקטליטיות שלך, לשפר את תפוקת המוצרים ולקדם תעשייה נקייה ובת קיימה. המענה שאנו נותנים משתרע מפתרונות לדרישות הבסיסיות ביותר ועד לפתרונות מותאמים ליישומים ספציפיים.

קטליזטורים - תעשיית הפטרוכימיה